Nábor pomocí SMS? Ano! I to umí OTYS

By: OTYS Česká republika 4.4.2018

Categories:novinky,

Technologický pokrok a promýšlení nových trendů v oblasti HR přináší rok od roku další možnosti jak zpříjemnit proces náboru nových zaměstnanců. Personalisté promýšlejí nové způsoby jak potencionálním pracovníkům ulehčit proces celého náboru. Důležitým aspektem bývá například empatie, vcítit se do lidí, kteří hledají své nové působiště, jak toto období prožívají a co je jim během hledání zaměstnání příjemné, co respektují a naopak.

Standardní postup náboru současné doby spočívá v obvolávání vybraných zájemců. Buďme k sobě ale upřímní. Kolik zájemců z množství doručeného materiálu je „použitelných“? Může Vás potkat i opačná situace, a to ta, že na danou pozici se přihlásí sotva pár lidí a ani jeden se Vám „nehodí“. Jak se s tím vypořádat?

Co si pomoci SMS zprávami? Teď se nejspíš usmíváte a přemýšlíte nad realizací. Je to možné a OTYS to umí zařídit.

Teď blíže k samotné SMS. Právě pro výše zmíněné případy situací předvýběru lze z Vaší databáze kontaktů rozeslat cílené SMS zprávy, které jsou upravené na míru jednotlivým pozicím a konkrétním uchazečům. 

Cílem je tedy obeznámit konkrétní skupinu lidí, kteří o nabídce Vaší nové pozice nevěděli, nevšimli si inzerátu, nebo například zrovna nedisponují internetovým připojením. SMS zprávu obdrží během krátkého časového horizontu více potencionálních nových zaměstnanců, hlavně právě těch „vhodných“, kteří na konkrétní inzerát neodpověděli, ale máte jejich kontakt v databázi.  V tomto případě vidíme jako výhodu rychlost a širší okruh oslovených oproti telefonním hovorům.

Na doručenou SMS zprávu člověk většinou reaguje lépe, a to i v odpoledních a večerních hodinách než na rozhovor po telefonu. Příchozí hovor většinou nepřijme. Důvodem může být strach z neznámých telefonních čísel, únava majitele čísla atd.   

U SMS zprávy je větší šance na to, že dostanete odpověď. I když bude třeba negativní. Naopak můžete být překvapeni množstvím pozitivních reakcí s potvrzením osobního setkání, které umíme synchronizovat s OTYS náborovým softwarem. No a Vy jste pro tuto chvíli hotovi. Směle do toho.