En profiteer van
Walk in Friday
Come by our office every
month with your questions!
WIF on Tour
We will come to you to help
you with your questions.
Support
Do you have an issue? Our support
desk is happy to help you.
Training
You will get training
from our experts.
OTYS recruitment software

Omezení zodpovědnosti

Toto omezení zodpovědnosti se vztahuje k používání webu www.otys.cz (dále jen „web“). Doporučujeme vám, abyste si obsah sdělení pozorně přečetli.

1. INFORMACE A SDĚLENÍ

Společnost OTYS dbá na udržování spolehlivosti a přesnosti informací na svém webu. K nepřesnostem a opomenutím však přesto může docházet. Nemůžeme proto zaručit, že je web (a jeho obsah) úplný a/nebo přesný. Berete na vědomí, že web obsahuje pouze funkce a další vlastnosti, které se na webu nachází v době použití („stávající stav“).

Společnost OTYS nenese zodpovědnost za žádné škody způsobené použitím neúplných a/nebo nepřesných informací. Společnost OTYS také není zodpovědná za žádné škody způsobené použitím webu nebo nemožností použít web v důsledku narušení a/nebo jiných závad.

Společnost OTYS nezaručuje, že budou zaslané e-maily nebo jiné elektronické zprávy přijaty a zpracovány okamžitě a nepřijímá žádnou zodpovědnost za důsledky plynoucí z nepřijetí (nebo pozdního přijetí) nebo nezpracování (pozdního zpracování) zpráv.

Společnost OTYS může obsah webu kdykoli měnit.

2. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Veškerá práva k duševnímu vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, práv k databázím, práv k obchodním značkám a obchodním názvům v souvislosti s webem (obsahem webu) a daty, obrazovými materiály, zvuky, textem, datovými soubory, fotografiemi, značkami, logy a všemi ostatními na webu obsaženými materiály, a to včetně libovolných kombinací výše uvedeného, náleží společnosti OTYS a příslušným majitelům licencí.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti OTYS není dovoleno publikovat a/nebo reprodukovat obsah webu, pokud to není nutné v souladu s normálním používáním webu a/nebo to nedovoluje platný zákon. Navíc není dovoleno (opakovaně a systematicky) vyžadovat (ne)podstatnou část webu a opakovaně ji používat způsobem uvedeným v zákonu o databázích.

3. ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Web může obsahovat informace třetích stran a/nebo může odkazovat na weby třetích stran (například prostřednictvím hypertextového odkazu, banneru nebo tlačítka). Společnost OTYS nemá nad obsahem těchto webů žádnou kontrolu. Společnost Otys nepřijímá žádnou zodpovědnost a/nebo odpovědnost za škody způsobené informacemi nebo obsahem těchto webů.

4. ROZHODNÁ JURISDIKCE A PRÁVNÍ ŘÁD

Používání webu a toto omezení zodpovědnosti se řídí výhradně nizozemským právním řádem. Spory vzniklé na základě tohoto omezení odpovědnosti bude posuzovat příslušný soudce v Nizozemsku.

5. KONTAKTNÍ ADRESA

Pokud máte otázky nebo komentáře k používání tohoto webu, kontaktujte nás na této adrese: Landjuweel 52, 3905 PH Veenendaal, The Netherlands

O OTYSU

MEZINÁRODNÍ FIRMA

 

4 POBOČKY

 

55 SKVĚLÝCH KOLEGŮ

 

10.839 SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

 

Zajímají vás naše služby?

Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy, případně se u vás osobně zastavíme a zdarma předvedeme náš produkt.

 

Kontaktujte nás

Copyright 2023 © Otys CZ   |  Omezení zodpovědnosti   |  Terms of agreement   |  Sitemap

Zajímají vás naše služby?

Kontaktujte nás